Saygıdeğer Meslektaşlarım;

8. Onkoloji Eczacılığı Kongremizi duyurmaktan sizlere mutluluk duyuyorum. Ülkemiz eczacılık hizmetleri içerisinde, klinik onkoloji eczacılığı ve antineoplastiklerin hazırlama uygulamaları büyük bir atılım yapmış, büyük yol almıştır. Her geçen gün yenisi faaliyete geçen üniteler, ülkemiz eczacıları olan sizler tarafından yönetilmekte, bu konuda sertifikalı eğitimler düzenlenmekte, başarılarımız yurtdışında temsil edilmekte, uluslararası kabul görmekte hatta takip edilmektedir. Klinik onkoloji eczacılığı, alanında deneyimli hastane eczacılarının bilgi ve tecrübeleri ile örnek çalışmalara imza atmış, genç meslektaşlarımıza ve mesleki geleceğimize büyük ve parlak bir kapı açılmıştır. 2009 yılında hep beraber başlattığımız bu serüven her geçen gün aramıza katılan yeni meslektaşlarımızla güç kazanmaktadır. İnanıyoruz ki, hepimizin isimleri mesleki tarihimize altın harflerle yazılacaktır. 2018 yılı bu başarılarımızın ve deneyimlerimizin en zirvede olduğu yıl olmuştur. Bu başarıda hiç kuşkusuz sizin de parmak iziniz bulunmaktadır.

8. Onkoloji Eczacılığı Kongresi bu yıl bu heyecanla düzenleniyor. Herbirimiz hizmet verdiğimiz hastanelerde bizlerden beklenenin üzerinde işler yaptık, şimdi tecrübelerimizi paylaşmak ve Avrupa’ya örnek olmaya başlayan çalışma standartlarımızı daha da güçlü hale getirmek için bir araya geliyoruz. Bu amaçla 8. Onkoloji Eczacılığı Kongresi deneyimlerimizi birbirimize aktarma düsturunu benimseyerek, hepimizin aktif katılımını sağlayacak bir format olan workshoplar ile gerçekleştirilecektir. Tamamen vaka tartışması şeklinde gerçekleşecek olan bu yıl için 4 workshop hazırlıyoruz. Vakayı sunan meslektaşlarımız yine bizlerden ve sahadan seçildiler. Bu meslektaşlarımız örnek bir vaka üzerinden hepimizin günlük rutinimizde karşılaştığımız konuları masaya yatıracaklar, tartışmasını ve sonucunu ise hep beraber yapacağız. Umuyoruz ki hepimizin katılımı ile ana konularımız için belirli standartlar ortaya koyacağız. Bu standartlar sadece Türkiye eczacılarına yol göstermeyecek, büyük bir açık yüreklilikle ifade etmem gerekir ki, yurtdışında da büyük bir etki yaratacaktır.

Sizi, bu heyecanla, eczacılık tarihimizi deneyimleriniz ve katkılarınızla beraber yazmak adına, sizin, benim, hepimizin Onkoloji Eczacılığı Kongresi’ne, şahsım ve yönetim kurulum adına davet ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

8. Onkoloji Eczacılığı Kongresi Düzenleme Komitesi adına;

Ahmet Sami Boşnak, OED Yön.Kur.Bşk.

onkologo

Reklamlar